Aktualizacja AceAPEX

Aktualności      GARRETT wprowadził aktualizację do oprogramowania AceAPEX. Poprawka ma numer 1.28.1 i ma na celu usunięcie oraz poprawę niektórych parametrów i funkcji.

Akualizacja poprawia ogólną stabilność detektora, przyspiesza strojenie do gruntu w słonej wodzie, minimalnie zmienia tony aby łatwiej było odróżnić znaleziska nieferromagnetyczne od żelaza; poprawiono także namierzanie.

Instrukcja do samodzielnej aktualizacji znajduje się na stronie producenta pod adresem:  https://garrett.com/apex-update-instructions